Om Filipstad Energinät

Lite historia

Filipstad Energinät AB har sina rötter så långt tillbaka i tiden som till 1887 då det första kontraktet tecknades mellan Filipstads Elektriska Aktiebolag och Handelsfirman Becker & Jansson. 1907 övertogs Filipstads Elektriska Aktiebolag av Filipstads Stad och blev sålunda kommunalägt. Filipstads Elverk var en kommunal förvaltning fram till 1996 då elmarknaden avreglerades och Elverket bolagiserades till Filipstad Energinät AB.

Filipstad Energinät AB idag

Filipstad Energinät AB ägs till 100 procent av Filipstads kommun och är ett av dotterbolagen till Filipstads stadshus AB. Vi ansvarar för och har områdeskoncession för elnätet i Filipstads tätort. Vi är idag 13 stycken medarbetare vid företaget som ansvarar för kundtjänst, fältarbeten och beredskap. Vi överför årligen cirka 70 GWh elkraft till våra 3 200 kunder.

Vårt dotterbolag, Filipstad Energi AB, äger energiproduktionen och producerar årligen cirka 2,5 GWh elkraft vid kraftstationerna Laxöringen och Storbron.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991