Elpriskompensation för mars

Regeringen har beslutat om en förlängning av elpriskompensationen för mars månad. Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de höga elpriserna, en elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022 som avsåg kompensation till hushåll i hela Sverige. Vi som elnätsföretag har fått uppgiften att hantera återbetalningen till kunderna. Den kommer ske genom ett avdrag på nästa faktura.

Taket för stödet kommer vara 2000 kWh, men golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler ska omfattas. Spannet för mars månads kompensation kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kr för den ersatta månaden.

Blir det pengar tillgodo kommer det dras av på efterföljande fakturor. Hur mycket du får i kompensation beror på hur mycket el du har använt under mars enligt den stödtrappa som regeringen har fattat beslut om. Den kan du läsa mer om här Word, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991