Extra avgifter på mars fakturan

Alla elnätsföretag måste ta ut tre statliga avgifter av sina kunder. Dessa avgifter är elsäkerhetsavgiften, nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet och slutligen så ska elberedskapsavgiften täcka Svenska kraftnäts kostnader.

Avgifter för 2021

För lågspänningskunder: elsäkerhetsavgift 10,25 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift 39,20 kr/år.

För högspänningskunder: elsäkerhetsavgift 820,00 kr/år, nätövervakningsavgift 870,00 kr/år och elberedskapsavgift 2129,00 kr/år.

Bra att tänka på! Det har under februari månad varit mycket kallare än normalt. Det innebär att förbrukningen, framför allt för kunder med elvärme och värmepumpar kan vara högre än vanligt.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991