Fortsättning på kabelprojektet på Storhöjden

Nu är vi igång med grävningen på Storhöjden igen efter vintern. Vi fortsätter nu ner längs huvudvägen norr om toppen och ner till den nya nätstation vid "Långlia". Efter det så fortsätter vi ner mot tätorten igen efter att vi gjort klart lite avstickare/service grävningar intill några fastigheter längs huvudsträckan.

Vi utför nedgrävning av kablar som ersätter luftledningarna vid Storhöjden, norr om Filipstads tätort. Projektet utförs av Filipstad Energinät och är ett samförläggningsprojekt ihop med Ip-Only som vill få med fiber i området samtidigt.

Bilder/Information från projektet:

V19 i projektet 2022 Pdf, 2 MB.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991