Vi byter anvisningsleverantör

Fr.o.m. 1 september är vår anvisningsleverantör Näckåns Energi AB.

Vad är en anvisningsleverantör?

En anvisningsleverantör är det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag.

Om du inte gör ett eget aktivt val av elhandlare vid inflytt har elnätsföretaget enligt lag skyldighet att anvisa ett elhandelsföretag åt dig. Det anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. Om du inte väljer att teckna ett elhandelsavtal med fast eller rörligt pris hos anvisningsleverantören, betalar du ofta ett så kallat tillsvidarepris. Tillsvidarepriset är inte bundet i tiden och kan därför förändras.

Vår anvisningsleverantör är Näckåns Energi AB. Rent praktiskt innebär det att du som flyttar in på vårt nät och inte väljer elhandlare kommer från och med 1 september köpa din el av Näckåns Energi AB. Som elkund får du även fortsättningsvis två fakturor gällande el: en från Filipstad Energinät AB för distributionen av el och en från Näckåns Energi AB (eller den elhandlare du själv valt) som avser din elanvändning.

Kontakta Näckåns Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid frågor om deras elhandelsavtal.

Obs! De elhandelsavtal som befintliga nätkunder har hos egen vald elhandlare, påverkas inte förrän den dag de flyttar. Ett elhandelsavtal brukar nämligen upphöra att gälla vid utflytt, men du kan fråga ditt elhandelsföretag om du får behålla samma avtal på din nya adress.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991