Höjning från 1 januari 2024

Vi kommer tyvärr behöva höja avgifterna med ca 5% från och med 1 januari 2024. Detta innebär en höjning på ca 29 kr/mån för en normal villa (16A) och ca 10 kr/mån för en lägenhet.

Anledningen till höjningen är till stor del att vi i vår tur fått en avgiftsökning från regionnätet (Ellevio), samt att mycket övrigt också stigit rejält i pris sista året.

Nya prislistor för 2024

Information gällande kommande Effektavgifter/abonnemang för alla våra nuvarande säkringskunder (16-63 A)

Vi kommer under våren 2024 börja räkna på hur vi kan anpassa våra elnätpriser till de nya kraven på införande av Effektprissättning som ska vara helt på plats senast under 2027.

Mer information kommer löpande och innan vi börjar justera de nuvarande Säkrings- till Effektabonnemang för våra hushållskunder.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991